header

Beleidsdoel C

Nieuwe en bestaande woonmilieus sluiten goed aan bij de (veranderende) behoeftes van de inwoners.

Activiteiten

1 Uitvoering prestatieafspraken Ymere duurzaam beheer en energie met corporaties
Lasten

0 miljoen euro