header

Beleidsdoel A

Er is voldoende aanbod van woningen, met voldoende differentiatie in het aanbod voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor lagere inkomensgroepen, starter en jongeren.

Activiteiten

1 Zorgen dat bij de nieuwbouwprogrammering 30% sociale huur wordt gerealiseerd
2 Bouwafstemming lokaal en regionaal
3 Het verstrekken van startersleningen
4 Het verkennen van inrichting van woonservicegebieden
5 Het verruimen van het (tijdelijke) aanbod in de sociale huursector.




Lasten

1 miljoen euro