header

Beleidsdoel B

Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

Activiteiten

1 Realiseren van woningbouwprojecten
2 Realiseren van kantoren- en bedrijventerreinen
3 Realiseren van groen- en recreatieprojecten


Lasten

51 miljoen euro