header

Beleidsdoel B

De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn.

Activiteiten

1 Verbeteren regionale en lokale wegen
2 Openbaar Vervoersbeleid
3 Fietsbeleid
4 Uitwerken Parkeerbeleid

Lasten

3 miljoen euro