header

Beleidsdoel B

Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Activiteiten

1 Het voorkomen van brand
2 Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
3 Uitvoeren van de wettelijke taak ten aanzien van inspecties omtrent brandveiligheidsvoorschriften
4 Goede voorbereiding op crisis en incidenten

Lasten

13 miljoen euro