header

Beleidsdoel C

Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.

Activiteiten

1 Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkings-verbanden
2 Het deelnemen in belangenorganisaties van de VNG en G32
3 Het onderhouden van de stedenband(en)
4 Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van citymarketing

Lasten

2 miljoen euro