header

Beleidsdoel A

Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie).

Activiteiten

1 Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente
2 Het faciliteren van de Rekenkamercommissie
3 Het houden van verkiezingen


Lasten

3 miljoen euro