header

Welkom bij de begroting van de gemeente Haarlemmermeer. Het is een basisbegroting in de zin van dat de essentie (de basis) van de programmabegroting hier gepresenteerd wordt. De begroting is een middel om besluiten van de afgelopen jaren gecomprimeerd en gekoppeld aan een besluit voor inzet van budgetten van het begrotingsjaar te tonen.

Begroting

- klik hier voor begroting 2016
- klik hier voor begroting 2017